Vårt Team

Eirik Nilsen

Eieren

Brage Nilsen Jæger

Daglig leder / Guide

Oda Nilsen Jæger

Owner / Lodge Manager

Trine Møller

Driftsleder / Guide

Joost Van Dijk

Driftsleder / Guide

Niklas Gustav Schrewelius

Kennel Manager

Rasmus Svensson

Guide