Vårt Team

Eirik Nilsen

Eieren

Brage Nilsen Jæger

Daglig leder / Guide

Trine Møller

Driftsleder / Guide

Joost Van Dijk

Driftsleder / Guide

Romain Pitchot

Guide